در حال بارگذاری ...

اصلاحیه زمان ثبت نام ورودی های جدید کاردانی و کارشناسی

زمان ثبت نام ورودی های جدید دوره کارشناسی ناپیوسته ، روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 شهریور ماه 1398 می باشد.

زمان ثبت نام ورودی های جدید دوره کاردانی ، روزهای شنبه و یکشنبه 30 و 31 شهریور ماه 1398  می باشد.

نظرات کاربران